Neem contact op: +31 (0)475 480 593

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Verkoop

Verkoop

Het verkopen van uw woning of bedrijfspand is een specifiek proces waarin rationele beslissingen worden genomen terwijl emotionele facetten ook een rol spelen. Uiteraard streeft u naar het optimale resultaat, een zo hoog mogelijke opbrengst en geen zorgen achteraf. Euregio Makelaardij begeleidt u hierbij stapsgewijs van start tot finish in 13 stappen. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • STAP 1: Kennismaking. Om te beginnen maken we een afspraak ter kennismaking bij u thuis of uw bedrijf. In dit gesprek bespreken we vooral uw wensen en bekijken gezamenlijk uw woning of bedrijfspand om er een goede indruk van te krijgen.
 • STAP 2: Waardebepaling. De actuele marktwaarde van uw pand wordt bepaald. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de kwaliteit van het gebouw, ligging en transactieprijzen van recent verkochte vergelijke panden.  Vervolgens ontvangt u een advies over de vraagprijs.
 • STAP 3: Uitleg dienstverlening. Het gehele verkoopproces wordt op heldere wijze aan u uitgelegd waarbij de diensten van Euregio Makelaardij aan gepresenteerd worden. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u bovendien een verkoopplan. Hierin staat samengevat: wie is Euregio Makelaardij, wat kan dit makelaarskantoor voor u betekenen en welk tarief wordt daarbij berekend.
 • STAP 4: Opdracht. Wanneer u de opdracht verstrekt, worden de afspraken tussen verkoper en Euregio Makelaardij vastgelegd in een “opdracht tot dienstverlening”.
 • STAP 5: Informatie verzamelen. Om de opdracht tot verkoop zorgvuldig uit te voeren, moet veel informatie worden verzameld en onderzocht. Onder andere de gemeente en het kadaster worden om informatie verzocht over het perceel, de bodemgesteldheid en het bestemmingsplan. U ontvangt een ‘lijst van zaken’ waarop u moet invullen welke (roerende) zaken worden mee verkocht en welke u wilt meenemen. Daarnaast nemen we samen een uitgebreide vragenlijst door.
 • STAP 6: Presentatie. Wilt u de kans op een succesvolle verkoop zo groot mogelijk maken? Dan is een goede presentatie van uw woning of bedrijfspand uiterst belangrijk! Vrijwel alle zoekers oriënteren zich aanvankelijk via internet. Hierbij is een goede eerste indruk maken ontzettend belangrijk. Van uw pand wordt een duidelijke brochure samengesteld, onder andere met de foto’s en plattegronden van de verdiepingen.
 • STAP 7: Te koop. Zodra de presentatie klaar is gaat de verkoop daadwerkelijk van start. De volgende acties worden meteen voor u uitgevoerd:
  – uw pand aanbieden aan de zoekers die staan ingeschreven bij Euregio Makelaardij;
  – andere makelaars informeren over uw pand, zoekers van deze kantoren worden ook op uw aanbod geattendeerd;
  – het onderscheidende verkoopbord van Euregio Makelaardij wordt geplaatst;
  – uw pand wordt gepresenteerd op Funda, Huislijn, Jaap en www.euregiomakelaardij.com ;
  – actieve promotie van uw pand via social media, zoals Twitter, Facebook en Linkedin;
  – in overleg worden geadverteerd in lokale en regionale media;
  – overleg over promotionele acties zoals een Open Huizen Dag.
 • STAP 8: Bezichtigen. Alle bezichtigingen worden begeleid door Euregio Makelaardij en na iedere bezichtiging wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over het verloop. Uiteraard wordt aan de kijker(s) om een vlotte reactie gevraagd, zodat u en wij weten of de belangstellende verdere serieuze interesse heeft.
 • STAP 9: Onderhandelen. Samen met u wordt de verkoop- en onderhandelingsstrategie bepaald. Ieder bod wordt met u besproken, voordat de bieder een reactie ontvangt. Euregio Makelaardij adviseert, maar u beslist. Uiteindelijk streven we naar het optimale resultaat; een goede prijs voor uw woning of bedrijfspand, een akkoord over de opleveringsdatum en eventuele voorwaarden en natuurlijk een tevreden koper en verkoper.
 • STAP 10: Koopakte. Zodra er overeenstemming is bereikt met een kopende partij wordt een goede koopovereenkomst opgesteld. Alle gemaakte afspraken worden zwart op wit vastgelegd. Zowel koper als verkoper ontvangen eerst een concept van de koopakte en nadat beide partijen zich akkoord hebben verklaard met de inhoud, maken we een afspraak ter ondertekening.
 • STAP 11: Oplevering. Op de afgesproken dag oplevering bezoeken we het verkochte pand nogmaals samen met verkoper(s) en koper(s). We controleren samen of het pand volgens afspraak door de verkoper wordt opgeleverd aan de koper. De meterstanden worden gezamenlijk opgenomen en vastgelegd. De verkoper verstrekt de koper garantiebewijzen en gebruikshandleidingen.
 • STAP 12: Eigendomsoverdracht. Nadat de koper instemt met de oplevering, gaan we samen met verkoper en koper naar de notaris voor het ondertekenen van de akte van levering. De koper wordt nu juridisch eigenaar en ontvangt de sleutels van de verkoper.
 • STAP 13: Tenslotte. Uiteraard blijft Euregio Makelaardij ook uw aanspreekpunt na de eigendomsoverdracht. En gaat u op zoek naar een ander pand? Doe dit samen met Euregio Makelaardij, uw professionele partner bij de aankoop van een nieuwe woning. Klik hier voor meer informatie of maak een afspraak en wij informeren u graag over de mogelijkheden!